Polityka prywatności

Runnertech Hot Runner System jest zastrzeżonym znakiem towarowym i własnością Bru y Rubio S.L.

Dostęp do tej witryny jest wyłączną odpowiedzialnością użytkowników.

Całkowita zawartość witryny (teksty, zdjęcia, obrazy, logo, nazwy handlowe …) są własnością Runnertech Hot Runner System lub stron trzecich, które autoryzowały jego użycie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Całkowita lub częściowa reprodukcja treści, a także sprzedaż, cesja, rozpowszechnianie, komunikacja publiczna, transformacja lub jakiekolwiek inne wykorzystanie, które może być wykonane bez uprzedniej wyraźnej zgody Runnertech Hot Runner System, jest zabronione. Zastrzegając Runnertech Hot Runner System prawo do podjęcia kroków prawnych, które uzna za właściwe.

Runnertech Hot Runner System dokonuje okresowych przeglądów w celu uniknięcia błędów w oferowanych informacjach i kontynuuje ich korektę, jeśli zostanie wykryty. Runnertech Hot Runner System nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za integralność, dokładność ani kompletność informacji, ani nie będzie odpowiadać, w odniesieniu do stron trzecich, za ewentualne błędy na stronie. Podobnie Runnertech Hot Runner System zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody, niezależnie od tego, jakie mogą one być, bezpośrednio lub pośrednio, związane z połączeniem, dostępem lub korzystaniem z tej strony lub stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tego samego, w tym tych, które mogą być należne na obecność wirusów lub dowolnego rodzaju trojana, oprogramowania szpiegującego itp., które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych, dokumentach lub plikach.

Ta strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie.

Runnertech Hot Runner System może jednostronnie modyfikować, zastępować, usuwać lub aktualizować, bez uprzedniego powiadomienia oraz w dowolnym momencie, konfigurację i zawartość strony internetowej, a także warunki użytkowania.

Odwiedzanie tej witryny nie oznacza, że użytkownik jest zobowiązany do podania jakichkolwiek informacji o sobie. W przypadku podania przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych zgromadzone dane zostaną wykorzystane w celu, w formie oraz z ograniczeniami i prawami obowiązującymi w dowolnym momencie, regulującymi ich ochronę. Użytkownicy, którzy podają dane osobowe, wyraźnie upoważniają do włączenia ich do plików, za które odpowiedzialny jest Runnertech Hot Runner System, a także do skomputeryzowanego traktowania lub nie, w celu wykorzystania przez firmę.
Podobnie użytkownik wyraża wyraźną zgodę na jego przekazanie firmie oraz osobom fizycznym i / lub prawnym, które jego zdaniem oferują usługi, które mogą być interesujące dla tego użytkownika, a także możliwość skorzystania z przysługującego mu prawa do odwołania , sprzeciw, dostęp i informacje, sprostowanie i cofnięcie zgody na cesję przez nią samą lub osobę ją reprezentującą, w formie pisemnego i podpisanego wniosku skierowanego na następujący adres:
Bru y Rubio S.L.
Calle Huelva 19, PO Box 16
03440 Ibi (Alicante)
Lub wysłać e-mailem:
info@runner-tech.com

Rozstrzyganie wszelkich sporów wynikających z interpretacji i / lub zgodności z niniejszymi warunkami użytkowania podlega prawu hiszpańskiemu oraz jurysdykcji sądów tego kraju, jednoznacznie zrzekając się zaangażowanych stron, na wszelkie inne jurysdykcje, które mogą im odpowiadać.